Duygusal Gelişim

Home » Blog » Duygusal Gelişim

Çocuk gelişimi ve eğitiminde; erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim, önemli bir yer tutar. Toplumumuzda sağlıklı bireyler yetiştirmenin önemi büyüktür. Çocuğun gelişim alanları, bir bütünü oluşturur. Bu bütünün en önemli parçalarından biri de duygusal gelişimdir. Duygusal gelişimin diğer gelişimlerle birlikte ilerlediği, yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Buna göre çocuğun duygularının gelişimi; fiziksel, fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarının doyurulmasıyla tamamlanır.

Bir insanı insan yapan, onun duygularıdır. İnsan; duygularıyla başkalarından farklı, özgün nitelikleriyle bir birey olduğunu kanıtlar. Duygusuz insanlar ise ancak bir makineye benzetilebilir. İnsanın yaşadığı korkular, sevinçler, üzüntüler onun kişiliğini de oluşturur. Günümüzde bastırılmış duygularla kendisine yabancılaşmış insanlar görmekteyiz.

Duygu; Belirli nesne, olay ya da kişilerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenimler olarak tanımlanır. İnsan, hayatı boyunca çevreden gelen uyarıcıların etkisiyle çeşitli duyguları yaşar. Birey sosyal çevre ile etkileşim içindeyken az ya da çok haz ve elem duyguları içindedir. Çocukların fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması ya da karşılanmaması onlarda bazı duyguların oluşmasına neden olur. Yaşamın ilk günlerinde altı değiştirilen, karnı doyurulan bebek haz duyar. Ancak büyümeyle birlikte sadece fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması haz duyması için yeterli değildir. Çocuk; annesinin kucağında olmak, sevilmek, okşanmak, annesinin sıcaklığını hissetmek ister. Görüldüğü gibi duygular, birey olmanın en önemli unsurudur. Bütün insanların, yeni doğmuş bebeklerin bile duyguları vardır. Sosyalleşmenin olabilmesi için duygular temel rolü üstlenir. Bu yüzden duygular, yaşama uyum sağlama fonksiyonlarıdır.

 

Anahtar Kelimeler

ankara psikolog
ankara psikoloji merkezi
evlilik terapisi
aile danışmanlığı
sınav kaygısı
aile danışmanlığı

İletişim Bilgileri

Adres: Lizbon caddesi 47/3 Çankaya ANKARA

Telefon: 0312 473 05 79
Ankara Psikoloji Merkezi Tüm hakları saklıdır. Ankara Psikolog