Çocukta Cinsel Gelişim

Home » Blog » Çocukta Cinsel Gelişim

Çocukta Cinsel Gelişim

İnsanın soyunu sürdürmesi, cinsel gelişimin sağlıklı olmasına bağlıdır. İnsanın cinselliği, hemen hemen her işine, her davranışına yansır, etkide bulunur.

 

Günümüz toplumu sürekli bir gelişme ve değişme içindedir. Bu gelişme ve değişme toplumun her birimini değişik oranlarda etkilemektedir. Toplumsal değişmeye paralel olarak değer yargıları ve bazı kültürel özelliklerde yapısal değişime uğramaktadır. Ancak bu toplumsal değişime karşı, bazı değerler vardır ki bunlar oldukça dirençlidir. Cinsel davranış özelliklerine ait değerler bu konuda çarpıcı bir örnektir.

Günümüzün bu gelişen koşullarında bile birçok birey, cinsiyet konusunda yanlış bilgi, yanlış kavram, korku ve çekingenlik içindedir. Bu durum çoğu kez toplumun üyelerinin cinsiyeti ayıp, günah ve gizlilik içinde gören bir çevreden gelmiş olmalarının bir sonucu olarak düşünülebilir. En kültürlü anne ve babalar bile, çocuklarına yaşamla ilgili tüm konularda rahatça bilgi verebildikleri halde “çocuğunuza cinsel eğitim yaklaşımınız nedir?” sorusuna düşünmeden cevap vermede tereddüt ederler.

Yaşamımızda birçok kaynaktan sözel olan veya olmayan mesaj ve uyarılar alırız. Anne ve babaların verdiği mesajlar çocuk için çok önemlidir ve uzun süreli etkiye sahiptir. Bu nedenle çocuk ve ebeveyn arasında iletişim açık, tutarlı ve olumlu olmalı en önemlisi de mümkün olduğunca cinsel eğitime erken yaşta başlanılmalıdır. Gerekli olan çocuğa cinsellik hakkında her şeyin değil, daha önemli olan temel gerçeklerin aktarılmasıdır.

Anahtar Kelimeler

ankara psikolog
ankara psikoloji merkezi
evlilik terapisi
aile danışmanlığı
sınav kaygısı
aile danışmanlığı

İletişim Bilgileri

Adres: Lizbon caddesi 47/3 Çankaya ANKARA

Telefon: 0312 473 05 79
Ankara Psikoloji Merkezi Tüm hakları saklıdır. Ankara Psikolog