Archive for Eylül, 2014

Çocukta Duygusal Tepkiler İnatçılık

İnatçılık İnatçılık, geçerli ve makul neden olmadan çocuğun verdiği kararda dayatmasıdır. İnatçılık, çocuklarda en çok 3-6 arasında görülür. Bu dönemdeki inatçılığın nedeni, benlik duygusu ve bağımsızlık bilincinin gelişmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu yaşlarda çocuklar, varlığını ve düşüncelerini kabul ettirme çabası içinde olduklarından inatçılık tepkileri de doğaldır. 7-12 yaşlarında çocuk için ikinci bir inatçılık dönemi başlar. Bedensel ve

Çocukta Duygusal Tepkiler Öfke

Öfke Öfke, herhangi bir isteğin engele uğramasından dolayı ortaya çıkan olumsuz duygudur. Bu olumsuz duygu karşısında çocuk gerilir, kendini sıkar, dişlerini gıcırdatır, tepinir, ağlar etrafa saldırır veya küskünlük tepkisi gösterir. Öfke, yaşla birlikte paralel olarak artmaktadır. Üç yaşına kadar çocuklar en çok oynadığı oyuncağın elinden alınması ya da oyunundan alıkonulması, temizlik, yemek yeme, tuvalet eğitimi,

Çocukta Duygusal Tepkiler Korku

Çocukta Korku Korku, bir tehlike karşısında duyulan tepkidir. Organizmayı koruma içgüdüsüne bağlı olarak ortaya çıkar ve gelişir. Birey, organizmanın tehlikede olduğunu hissettiği anda korkmaya başlar. Çocuk, korktuğu anda bazı tepkilerde bulunur. Bunlar korktuğu şeyden kaçma, çığlık atma, gözlerini kapatma, olduğu yerde sinme veya ağlamaktır. Korkuların temelinde yatan, güvensizlik duygusudur. Bu nedenle çocuklar, korktuklarında siner, kaçar

Çocukta Duygusal Tepkiler Ağlama

Ağlama Bebeğin doğumdan sonraki ilk tepkisi ağlamadır. Karnı acıktığında, rahatsızlığında, altı ıslandığında, gaz sancısı çektiğinde, uykusu geldiğinde huzursuzlaşıp ağlayan bebek ilk zamanlar fiziksel ihtiyaçlarını belli etmek için ağlar. Zamanla ağlama, anlam kazanmaya başlar ve duygusal tepki olarak kullanılır. Çocuk, annesinin yokluğunu hissettiği ve onun yanında olmasını istediği zaman ağlayarak tepkisini gösterir ya da evinden, alışmış

Çocukta Duygusal Tepkiler Gülme

0–12 yaş Çocuklarında Duygusal Tepkiler Gülme Gülme, ilk duygusal tepkilerdendir. Bebeğin ilk günlerdeki gülümsemesi, yüz kaslarının belli bir duruma gelmesidir ve bu gülümsemeler bir reflekstir. 10-12 haftalık bir bebek, uyurken ten temasında bulunulduğunda gülerken daha ileriki zamanlarda birtakım uyarıcılara gülme tepkisi verir. Bebek, ilk aylarda insan yüzüne gülümser. Daha çok alışkın olduğu annesi, babası ya

Duygusal Gelişim Kavramları

Duygu Bireyin yaşamında, bir canlanma hareketlenme anlamına gelmektedir. Belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimidir. Duygular, çocuğun temel gereksinimleri ve bu gereksinimlerin etkisini dışarı yansıtmasıdır. Haz ya da elem olarak yaşanan duyguların yansıması çocukta sevinç, mutluluk, üzüntü, korku, öfke,

Duygusal Gelişim

Çocuk gelişimi ve eğitiminde; erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim, önemli bir yer tutar. Toplumumuzda sağlıklı bireyler yetiştirmenin önemi büyüktür. Çocuğun gelişim alanları, bir bütünü oluşturur. Bu bütünün en önemli parçalarından biri de duygusal gelişimdir. Duygusal gelişimin diğer gelişimlerle birlikte ilerlediği, yapılan araştırmalarla belirlenmiştir. Buna göre çocuğun duygularının gelişimi; fiziksel, fizyolojik ve psikososyal ihtiyaçlarının doyurulmasıyla

6 Haftalık Bebeğin Hareket Gelişimi

6 Haftalık-25 Aylık Bebeğin Psikomotor Gelişimi   Bu dönemde, bebekler için de gelişimi destekleyici etkinliklerin önemi büyüktür. Hareket etmeyi uyaran oyun aktiviteleri ile vücudun üst bölümlerinin gerilmesi, gövdenin dönmesi, baş ve boyun kontrolü, uygun kavrama vb. hareket becerileri geliştirilebilir. Etkinlikler, belli faaliyet alanı ile sınırlandırılmış, önceden planlanmış ve basit olmalıdır.  

Bebeğin İlk Hareketleri

Yaşamın İlk Bir Yılında Motor Gelişimin Dönüm Noktaları   Yaş Motor Davranış 1Hafta Başını, bir taraftan diğer tarafa çevirir. 1 ay Yüzüstü durumda iken başını kısa süre kaldırabilir 2 ay Yüzüstü durumda göğsünü kısa süre kaldırabilir. Başını, aniden kaldırıp düşürse bile oturur durumda başını dik tutabilir. 3 ay Görme alanı içindeki bir nesneye kolunun tüm hızı ile vurur; fakat isabet ettiremez.

Anahtar Kelimeler

ankara psikolog
ankara psikoloji merkezi
evlilik terapisi
aile danışmanlığı
sınav kaygısı
aile danışmanlığı

İletişim Bilgileri

Adres: Lizbon caddesi 47/3 Çankaya ANKARA

Telefon: 0312 473 05 79
Ankara Psikoloji Merkezi Tüm hakları saklıdır. Ankara Psikolog